QQ各种实用链接(有些可能失效)

秒换

https://ti.qq.com/safe/securityphone?from=merge?type=4&plat=1&app=1&version=8.4.5.4715&device=R11&system=8.1.0&systemInt=27

ip查询

https://aq.qq.com/cn2/message_center/wireless/mobile_mc_login_index

qq个人中心

http://Id.qq.com

钱包注销

https://kf.qq.com/touch/bill/150907autoqa3af512b2.html?scene_id=kf12222

qq好友恢复

http://huifu.qq.com

qq群管理(网页版)

https://vip.qq.com/client/group/upgrade.html

查询qq是否买断

https://haoma.qq.com/expire/

敏感记录

https://aq.qq.com/cn2/message_center/wireless/mobile_mc_sens_index

登录记录、风险记录

https://aq.qq.com/cn2/message_center/wireless/mobile_mc_consume_index

qq实名认证

https://jiazhang.qq.com/zk/home.html

https://jkyx.qq.com/

qq业务查询

https://my.pay.qq.com/account/index.shtml#service

https://kf.qq.com/pay_qq/

了解冻结详情

https://aq.qq.com/cn2/login_limit/index_smart

QQ安全中心:aq.qq.com

QQ邮箱 :email.qq.con

QQ音乐:y.qq.com

QQ微云:

腾讯视频:v.qq.com

图片[1]-QQ各种实用链接(有些可能失效)-小柒资源网

钻皇开通链接

https://pay.qq.com/h5/index.shtml?m=buy&c=qqpacket&r=0.12958554833005764

查找隐藏qq

https://res.abeim.cn/api/qq/?qq=QQ号

最新骗术:本人亲测,现在网页秒换手机,接验证码不提示更换手机,现在骗子会给你发个二维码,说看看人脸或是敏感记录,你只要扫那个码,他那个链接在微信打开,直接把你号偷走,这是链接,https://accounts.qq.com/phone/verify?from=22,你们可以自己测试

qq解冻 pc版本

https://accounts.qq.com/login/limit?from=21&uin=qq

大王卡旧版换绑解绑绑定链接 https://mc.vip.qq.com/wkcenter2/bind?_wv=3&_wvx=3&plg_auth=1 大王卡旧版绑定链接 https://mc.vip.qq.com/wkcenter/upgrade?version=2 大王卡新版绑定链接 https://club.vip.qq.com/wk/bind?_wwv=68&_proxy=1 大王卡新版号码解绑管理链接 https://club.vip.qq.com/wk/manage?_wwv=68&_proxy=1(新版绑定了不显示王卡图标,旧版绑定链接会显示系统繁忙,但是多试几次就可能成功了)

王卡图标新方法

先进链接1绑定https://club.vip.qq.com/wk/bind

再进链接2绑定

http://mc.vip.qq.com/wkcenter2/bind

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞13老板赏口饭吃吧~ 分享
评论 共1条
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片